תנאי שימוש כלליים באתר

אתר זה מהווה חנות Onine של מותג האופנה והתכשיטים EFF ונועד למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל ובחו”ל. פרטי מפעילתו היא חברת “EFF”, ח.פ. 066619529 (להלן: “EFF“).

תנאי שימוש אלו הינן הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והן בלבד המסדירות את היחסים בין EFF לבין הרוכשים והגולשים באתר.

כל הרוכש דרך אתר זה מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה במלואו ובעיון, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד EFF, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

EFF שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

הרוכש או הגולש באתר מסכים כי רשומות המחשב של EFF בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.

המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של EFF ולקבלת הודעות בנוגע למבצעים, הנחות והטבות שונות שישלחו באמצעות דוא”ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח 2008.

המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד, עם זאת EFF תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר תמונות ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים המוצגים בו.

EFF אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, אולם תעשה כמיטב יכולתה למלא כל בקשה במידת הרלוונטיות למלאי הקיים.

EFF עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר EFF לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

EFF רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר המוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה באתר (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם שלב השלמת ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

EFF רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ומאידך, רשאית היא בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלו, ואף לשנותם בלא צורך במתן הודעה מוקדמת.

EFF  איננה מתחייבת כי מחירי הפריטים באתר הינם מוזלים ביחס למחירי הפריטים המוצגים בנקודות מכירה שונות, ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו EFF התחייבה להציעם במחיר מוזל.

מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר, מלבד אם יצוין במפורש אחרת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של EFF. קופוני ההנחה ניתנים למימוש באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה במבצע או באמצעות הנחת קופון, יושב הסכום ששולם בפועל בגין הפריטים, ובכל אופן לא יוחזרו דמי המשלוח.

אופן הרכישה באתר

על מנת לבצע הזמנת מוצר באתר יש תחילה לבחור את המוצר הרלוונטי בהתייחס לסוג התכשיט, צבעו וכמות מבוקשת, ולהוסיפו לעגלת הקניות הוירטואלית. על מנת לרכוש את המוצר יהיה עליך להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים ועדכניים, אחרת לא תוכל EFF להבטיח את הגעת המוצרים ליעדם. במקרה של החזרת פריטים בשל הזנת פריטים שגויים, ישא הרוכש בתשלום דמי המשלוח. יובהר כי מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.

בשלב התשלום באתר יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי שהזין הרוכש באמצעות חברת הסליקה (אישורית זהב). לאחר קבלת אישור מחברת האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה, אולם הרכישה תשתכלל רק לאחר שEFF תקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הרוכש באתר.

EFF עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן PCI-DSS, ולא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאתה.

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם EFF לצורך הסדרת התשלום. יובהר כי פעולת הזמנה ורכישה תשתכלל רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי הרוכש וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור חברת כרטיסי האשראי אודות העסקה בפועל. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה ו-EFF לא תהיה מחוייבת כלפי הרוכש בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

יובהר בזאת כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

זמני אספקה, הובלה ושילוח

EFF תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בארץ ובחו”ל, שפרטיה הוזנו בעת ביצוע הרכישה באתר, בהתאם לאופן האספקה המבוקש.

EFF לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, עיכובים, אסונות טבע, וכיוצ”ב.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה רשאית EFF להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך אשר יתואם עמם מראש.

EFF תמסור את המוצרים לחברת השילוח או לדואר ישראל בתוך 3 ימי עסקים. עם זאת, עלולים להיווצר עיכובים עקב תלות במלאי הקיים. במקרה שכזה יקבל הרוכש הודעה על כך.

חברת השילוח תספק את המוצרים בתוך 3 ימי עסקים, ועד 5 ימי עסקים ליעדים חריגים.

אף על פי כן, תעשה EFF כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי הרוכש, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא תוכל EFF להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו בשל הזמנת פרטים מוטעים, הלקוח יחויב בתשלום דמי המשלוח. על כן, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.

עלות משלוח הזמנה שסכומה הינו 300 ש”ח ומעלה יהיה ללא עלות (לחבילה אחת).

אספקה עם שליח עד הבית

עלות משלוח הזמנה שסכומה 150-299 ש”ח – הנה 25 ש”ח (לחבילה אחת).

אספקה עם דואר ישראל (רשום)

עלות משלוח הזמנה שסכומה 150-299 ש”ח – הנה 15 ש”ח (לחבילה אחת).

במקרה של החזרה או החלפה ניתן להשיב את המוצרים באופן עצמאי אלינו לסטודיו EFF בכתובת רבי תנחום 2, תל אביב יפו, או לשלוח את המוצרים באמצעות דואר רשום בלבד, ודמי המשלוח במקרה זה יחולו על הרוכש.

כתובת למשלוח פריט לחזרה או להחלפה בדואר רשום:

EFF-אפרת עזוז, חיים הזז 4, תל אביב, מיקוד 69407.

EFF תיצור עימך קשר כאשר המוצר יגיע אל הסטודיו, ותעדכן אותך בהמשך הטיפול.

במקרה של פיצול הזמנה למספר חבילות יחולו תעריפי השליחות הנ”ל ביחס לכל חבילה ושווי הזמנתה.

הרוכש מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום בסטודיו EFF הממוקם בשוק הפשפשים בכתובת רבי תנחום 2, תל-אביב יפו, לאחר קבלת הודעה שהזמנתו מוכנה לאיסוף ובתיאום מראש. שעות הפעילות של הסטודיו: בימי א’-ה’ 11:00-17:00, שישי – 10:00-15:00.

EFF רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים הנ”ל מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות ביטולים והחלפות

הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), כפי שיפורט להלן.

במידה והרוכש מעוניין לבטל או לבצע החלפה של הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה ל-EFF בדואר אלקטרוני בכתובת efrat@eff-design.com או בטלפון מספר 0547742852 תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

כתובת להחזרה או להחלפה של פריט למחסננו בדואר רשום:

EFF-אפרת עזוז, חיים הזז 4, תל אביב, מיקוד 69407.

ניתן גם להחזיר או להחליף את המוצר ללא תשלום בסטודיו EFF הממוקם בשוק הפשפשים בכתובת רבי תנחום 2, תל-אביב יפו, בשעות הפעילות של הסטודיו: בימי א’-ה’ 11:00-17:00, שישי – 10:00-15:00. מומלץ לתאם החזרה או החלפה של פריטים מראש בדואר אלקטרוני בכתובת efrat@eff-design.com או בטלפון מספר 0547742852.

החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות והמוצר מצוי באריזתו המקורית בה סופק. בכפוף לכל התנאים הנ”ל, תספק EFF החזר כספי מלא, ללא דמי ביטול במקרה של החזרת המוצר על ידי הרוכש. בכל מקרה, לא יוחזרו דמי המשלוח במידה והיו כאלה.

על הרוכש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהרוכש קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הרוכש לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני בכתובת efrat@eff-design.com, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

בכל מקרה בו, מחמת “כח עליון”, נבצר מ-EFF לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצר או לעמוד בכל התחייבות אחרת שלה כלפי הרוכש, תהא EFF רשאית לבטל את ההתקשרות עימו. פירוש המונח “כוח עליון” בסעיף זה הנה כמקובל על פי דין, לרבות במקרה של תקלה טכנית בשרתי האתר, תקלה במערכת הטלפונית או תקלה במערכות תקשורת אחרות, חבלה בזדון ואירוע בטחוני.

במידה ותחול טעות בתיאור המוצר, בתמונתו, במחירו או בתנאי התשלום בגינו, רשאית EFF לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות, אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

אחריות ושירות

התכשיטים והצעיפים של EFF מיוצרים בעבודת יד על ידי המעצבת אפרת עזוז או נציגה בסטודיו EFF, תוך הקפדה על שלמות המוצר בכללתו ועל כל אחד מחומרי הגלם המרכיבים אותו. תכנון ועיצוב התכשיטים נולדים לאחר מחשבה מרובה ומתן דגש על נוחות, עמידות, וייחודיות התכשיטים על מנת שיהפכו לחלק בלתי נפרד מהמלתחה הפרטית שלך.

חומרי הגלם מהם עשויים התכשיטים הינם רבים ומגוונים, ומיוצרים באיכות גבוהה, והמתכתיים שביניהם, מצופים זהב 24 קראט או פליז מושחר.

על מנת לשמור על התכשיטים לאורך זמן יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

  • מומלץ להימנע ממגע של התכשיט עם בושם, קרמים, מים, וחומרי ניקוי שונים, שעלולים לפגוע בשלמות הציפוי.
  • מומלץ לאחסן את התכשיט בקופסא המקורית עימה סופק, יש להימנע מאיחסון התכשיט במקום החשוף לאור השמש, ואף להימנע מאיחסון בחדר האמבטיה בשל הלחות שעלולה להזיק לתכשיט.

EFF אינה אחראית לשימוש שיעשה הרוכש שלא בהתאם להמלצות הנ”ל, ובכל מקרה לא תישא EFF באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש ובכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ניתן לשלוח פריטים לתיקון וציפוי מחדש במחיר סמלי, בהתאם לסוג התיקון המבוקש, ובתיאום בראש. אם מכל סיבה שהיא נוצרה תקלה בפריט שנרכש אצלנו יש ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני בכתובת efrat@eff-design.com או בטלפון מספר 0547742852.

EFF תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0547742852, או בדואר אלקטרוני efrat@eff-design.com ו-EFF תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן ותשמח להשיב על כל שאלה.

אבטחה ופרטיות

מסירת פרטים אישיים של הרוכשים באתר, לרבות כתובת דוא”ל וכל מידע אישי אחר המתקבל בעת הזמנה באתר זה, נועדו לצורך רכישת מוצרים המוצגים באתר ומסירתם לקונה בהתאם לאופן המסירה המבוקש.

EFF תהא רשאית לפנות אל הרוכש באמצעות דוא”ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט SMS או MMS ושירותי הדואר וזאת, בהתאם לפרטים שהרוכש מסר באתר.

חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה ידרש הרוכש למסור פרטים אישיים, בין היתר, שם מלא וכתובת דוא”ל. על כן, מצהיר הרוכש בזאת, כי מסירת פרטים אישיים ל-EFF במהלך ההרשמה לאתר זה נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו.

המידע האישי שימסר במסגרת ביצוע הזמנה, לרבות מידע על היסטוריית הרכישות באתר, ישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

איסוף המידע ואופן שמירתו באתר נעשים בסביבה מאובטחת באמצעות טכנולוגיות אבטחה והצפנה מתקדמות, ותחת נהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

EFF נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע, שלמותו ואבטחתו מפני גישה של צדדים שלישיים. כך למשל, העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI-DSS. סליקת כרטיסי האשראי של הרוכשים באמצעות האתר מתבצעת על ידי חברת הסליקה (אישורית זהב), ו-EFF אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.

EFF תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). EFF רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. במידה והרוכש לא מעוניין לקבל דיוור ו/או SMS מ-EFF יוכל הרוכש לבקש שפרטיו יוסרו ממערכת הדיוור של הסטודיו.

EFF רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר וזאת, בין היתר, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים של הרוכשים באתר, התאמת האתר להעדפותיו האישיות של הרוכש ולצרכי אבטחת מידע. רוכש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו ממחשבו האישי יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבמחשבו.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, EFF לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם לרוכש או למי מטעמו, כמו כן במידה אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ב-EFF, לרבות שם החברה, זכויות היוצרים, תמונות המפורסמות באתר זה או בפרופיל EFF ברשתות החברתיות Facebook ו-Instagram, לוגו ושיטות וסודות המסחריים, הינם רכושה של EFF בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר זה, בסיסי הנתונים שבו (לרבות רשימות ושמות המוצרים ותיאורם), קוד המחשב של האתר, הדומיין שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות אך לא רק, סימני מסחר, תמונות, טקסטים ועוד) בלא קבלת רשותה המפורשת של EFF מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים על ידי EFF, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המפורסמים באתר החברה או בפרופיל החברה ברשתות החברתיות Facebook ו-Instagram, בלא קבלת הסכמת EFF מראש ובכתב.

אין לעשות שום שימוש בצילומים ובתמונות המצויים באתר או בפרופיל EFF ברשתות החברתיות Facebook ו-Instagram. הנ”ל מהווים קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

follow eff on Instagram

@eff.efratezuz

Sign up to our newsletter

הרשמו לניוזלטר השווה שלנו וקבלו 10% הנחה בקנייה הראשונה!

ישלח אלייך במייל קוד קופון לשימוש באתר. הרשמה זו מהווה אישור קבלת חומרים שיווקים וקבלת תנאי השירות באתר.

עגלת קניות

0

אין מוצרים בעגלת הקניות.